چرا مبل شنی نشست می کند؟ در اصل یونولیت مبل شنی بعد از مدتی با نشستن افراد می خوابد که کاملا طبیعی است و باید برای بازگشت به حالت طبیعی و قبلی آن که قابل استفاده شوند مواد داخل آنرا مجددا پر یا شارژ کنیم.

توجه داشته باشید که حداکثر وزن فوم داخل مبل شنی کیلوگرم است که با توجه به اندازه مورد نیاز کم شده باید بر حسب کیلوگرم یونولیت خریداری نمایید.

یونولیت خورد شده با هوا مخلوط شده است که با نشستن افراد و با توجه به سنگینی وزن آنها این هوا خارج شده و گرانول ها از حالت دایره ای به حالت تخت تغییر شکل می دهند به این ترتیب حجم داخلی مبل کم شده و نشست می کند.

برای برگرداندن حالت مبل های شنی نشست کرده در قسمت کف مبل زیپی تعبیه شده است با باز کردن این زیپ ها و ریختن یونولیت مورد نیاز به داخل روکش آنرا تا حالت استاندارد اولیه پر کنید.

گرانول داخل مبل شنی 4 الی 5 کیلوگرم است که حدود 1 الی 2 بار معمولا افت و نشست خواهند داشت که این دو بار در دو مرحله با فاصله چند ماهه باید انجام شود پس از این دو مرحله که دو یا سه کیلو حداکثر نیاز می باشد مبل شما کاملا فول و پر می شود و افت های خود را کرده است تا به حد آخر برسد و بعد از آن نشت نخواهد کرد و نیازی به پر کردن مجدد نیز نمی باشد.
راه حل افت صندلی شنی

مبل های شنی به مرور زمان و با استفاده های بیشتر شکل راحت تری به خود می گیرد و خوش نشین تر می شوند به همین دلیل توصیه میکنیم حتما آنها را بعد از نشست های اول و دوم پر کنید تا به حالت راحتی در بیاید البته توجه داشته باشید که بعد از پر کردن زیپ آنرا محکم ببندید تا امکان بیرون ریختن یونولیت های خورد شده وجود نداشته باشد زیرا اگر این مواد بیرون بریزد جمع آوری آنها مشکل است.

توصیه میکنیم پر کردن مواد داخل مبل های شنی را در حیاط یا محیط خارج از خانه این کار را انجام دهید تا در داخل منزل یونولیت ها پخش نشوند و به زیر لوازم منزل نروند.