در داخل بسته بندی کارخانه استخر پیش ساخته اینتکس و بست وی یک دفترچه آموزش نصب و یک دی وی دی فیلم نصب سریع قرار دارد و به شکل ساده برای همه افراد توضیح داده شده است.

با یک بار نصب کردن و جمع کردن استخر به راحتی روش نصب آنرا یاد می گیرید و برای همیشه خودتان آنرا مونتاژ و دمونتاژ می کنید.

بهتر است طبق فیلم آموزشی و دقیق میله ها را نصب کنید تا هیچ مشکلی برای نصب آنها پیش نیاید و بعد از نصب استخر های آماده بزرگ در حین آب گیری باید حتما حتما همه پایه های یو شکل را به سمت بیرون بکشید و این کار تا آب به اندازه 20 سانت پر شود باید ادامه داشته باشد.

نصب استخر های این کارخانه های نسبت به استخر های بتنی بسیار سریع تر است.

چگونه استخر پیش ساخته را نصب کنیم